Uitvaartverzekering

Als u komt te overlijden wilt u uw nabestaanden natuurlijk niet achterlaten met hoge kosten voor uw uitvaart. U kunt hiervoor een uitvaartverzekering afsluiten. Uw uitvaartverzekering zal bij uw overlijden de kosten voor uw uitvaart dekken zodat uw nabestaanden hier geen omkijken naar hebben.

Wat wordt er allemaal vergoed door de uitvaartverzekering?
De dekking van een uitvaartverzekering kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Het uitgangspunt is echter wel gelijk, de kosten voor uw uitvaart. Hieronder vallen veel zaken zoals een kist, een rouwauto, de kosten voor een dienst, mortuariumkosten en rouwkaarten. Het maakt niet uit of u voor een crematie kiest of een begrafenis wenst. Vaak is het mogelijk om via uw verzekeringsmaatschappij een begeleider te krijgen. In de moeilijke tijd zal deze de nabestaanden bijstaan en de uitvaart begeleiden, zowel praktisch als administratief.

Wat is het verschil tussen een uitkering in kapitaal en natura?
U kunt zelf kiezen hoe u verzekerd wilt zijn. De uitvaartverzekering kan uitkeren in natura maar ook in kapitaal. Als u kiest voor natura dan zullen alle diensten en goederen voor u verzorgd worden op kosten van de verzekeringsmaatschappij. U kunt zelf aangeven welke diensten of goederen u wenst en hoeft geen rekening te houden met stijgende prijzen of belasting over een uitkering. Bij een uitkering in kapitaal wordt er door de verzekeringsmaatschappij een bepaald vastgesteld bedrag contant uitgekeerd. Dit bedrag is vrij te besteden door de begunstigde die zelf de gewenste diensten of goederen kan aankopen. Een uitvaartverzekering met kapitaal uitkering is wat dat betreft sterk gelijk aan een overlijdensrisicoverzekering