Sparen via uw werkgever

Veel werknemers in loondienst kiezen ervoor om te sparen via de werkgever. Vaak heeft uw werkgever erg gunstige collectieve regelingen hiervoor. Tot het jaar 2012 was het mogelijk om via uw werkgever gebruik te maken van een spaarloonregeling, dit is echter afgeschaft. Door gebruik te maken van de spaarloon regeling was het mogelijk om maandelijks een bedrag te sparen.

Dit bedrag werd ingehouden van uw bruto loon. U hoefde over dit deel dus geen inkomstenbelasting te betalen. Na het verstrijken van een periode van minimaal 2 jaar was het mogelijk dit bedrag belastingvrij op te nemen. Spaartegoeden uit de spaarloonregeling zijn in 2012 vrijgegeven en door de werkgevers weer uitbetaald. Hierover is wel 52% inkomstenbelasting ingehouden.

Indien er teveel belasting ingehouden is kan men dit terugvragen bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Is het dan helemaal niet meer mogelijk om te sparen via uw werkgever? Gelukkig zijn er nog wel mogelijkheden als u wilt sparen via uw werkgever. Helaas niet meer zo voordelig als de spaarloonregeling, desondanks kunt u nog veel voordeel behalen via uw werkgever. Door collectieve regelingen af te sluiten, regelingen die voor alle werknemers gelden, is er namelijk een goed en hoger rentetarief te onderhandelen.

Hierdoor zult u dus via uw werkgever overwegend hogere rentetarieven kunnen ontvangen en hoeft u zelf bijna niets te doen. Uw werkgever zorgt dat de maandelijkse inleg automatisch en direct ingelegd wordt in uw spaarfonds. U ontvangt zelf minimaal één maal per jaar een overzicht waarin alle relevante informatie over uw spaarfonds staat.