Rente bij lening

U betaald bij het afsluiten van een lening vrijwel altijd rente. Verschillende kredietverstrekkers stunten met verschillende cijfers, de één nog lager dan de ander. Wat is rente nu eigenlijk en hoe wordt deze bepaald? Veel mensen snappen er weinig meer van en dat is begrijpelijk ook. Een rentetarief komt tot stand door een ingewikkelde formule die probeert zoveel mogelijk zaken mee te wegen.

Niet alleen de looptijd op dit moment maar ook de verwachtingen voor de toekomst zijn bepalend voor de rente bij leningen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van statistische gegevens die over de jaren heen verzameld zijn. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde kredieten voor een bepaalde leeftijdsgroep een risico vormen. Procentueel komen hier dan de meeste gevallen van wanbetaling plaats.

Aan de hand van deze informatie wordt het rentetarief dan verhoogd om de kosten zoveel mogelijk te dekken. In sommige gevallen wordt een deel van de rentekosten gedragen door de aanbieders zelf. Dit kan zijn tijdens een promotie aanbieding of om bijvoorbeeld meer klanten te werven. In samenwerking met winkeliers worden ook vaak speciale acties opgezet.

Tijdens deze periode betaalt u dan bijvoorbeeld tijdelijk helemaal geen rente. Zo zijn er diverse factoren die het rentetarief hoger of lager kunnen laten uitvallen. We moeten hierbij niet vergeten dat de kredietverstrekkers zelf ook een vergoeding verschuldigd zijn voor het verstrekken van het krediet. Het is namelijk niet zo dat het geld afkomstig is van de kredietverstrekker zelf, de kredietverstrekkers ontvangen dit geld vaak van investeerders en spaarders en betalen hier dus ook een vergoeding voor.