Overlijdensrisicoverzekering

We staan er niet elke dag bij stil maar het is verstandig om maatregelen te nemen voor na uw overlijden. Er zijn veel verzekeringen die u kunt afsluiten om uw nabestaanden niet achter te laten met hoge kosten of andere zakelijke ongemakkelijkheden. Een overlijdensrisicoverzekering is hier een van.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om bij uw overlijden een bepaald bedrag uit te keren. Vaak wordt dit bedrag aan nabestaanden uitgekeerd om bijvoorbeeld bepaalde lasten te kunnen blijven betalen als u er niet meer bent. Het is echter ook mogelijk om een geldverstrekker als begunstigde aan te merken. In dat geval zal bij uw overlijden de schuld aan de geldverstrekker afgelost worden door de uitkering van uw verzekering. De verzekering wordt dan vaak voor bepaalde tijd afgesloten, meestal gelijk aan de looptijd van uw krediet. De hoogte van de uitkering is dan gelijk aan de kredietsom.

Is er ook een zakelijke overlijdensrisicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering sluit u altijd af als natuurlijk persoon. Het is wel mogelijk om een zakelijke bestemming voor de uitkering bij uw overlijden aan te geven. Veel ondernemers sluiten een overlijdensrisicoverzekering af voor de zakenpartner. Mocht een van de twee partners komen te overlijden dan kan krijgt de ander een bedrag uitgekeerd. Het is dan de bedoeling om met dit bedrag de aandelen van de overledene over te kunnen kopen, zakelijke verplichtingen te voldoen of de onderneming zelfstandig te kunnen blijven voortzetten. Deze vorm van de overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel de compagnonverzekering genoemd.