Overige hypotheken

Er zijn altijd gevallen die niet binnen de standaard kaders passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woning waarvan een gedeelte als werkruimte gebruikt wordt. Maar wat te denken van iemand die twee vaste verblijfplaatsen heeft en daarom ook twee woningen wenst te kopen? U begrijpt het al, er zijn heel veel scenario’s denkbaar waarbij uw kredietbehoefte alles behalve standaard is.

In dit soort gevallen kan de bank samen met de hypotheekspecialist uw case bekijken. Het beginsel is dat er onroerend goed als onderpand kan dienen. Hierna zal een speciaal team een risicoanalyse moeten uitvoeren. Uit deze analyse zal een indicatie komen over hoe risicovol uw krediet is voor de bank. Dit zal meespelen bij het vaststellen van een rentetarief.

Hoe groter het risico, des te hoger het gehanteerd rentetarief. Het is bij deze zogenaamde maatwerkhypotheken niet geheel ongebruikelijk om een uitgebreid onderzoek en onderhandelperiode te hebben waarbij meerdere banken benaderd worden. Bij grote zakelijke transacties kan het zelfs voorkomen dat het totaal gevraagd bedrag verdeeld wordt in meerdere kleinere hypotheken die bij verschillende aanbieders ondergebracht worden.

Dit is echter alleen het geval als geen van de banken het risico voor het gehele bedrag wil dragen. Het is gebruikelijk dat de partij die het grootste risico loopt ook het recht van hypotheek krijgt. Onderling wordt echter vaak afgesproken dat alle vertrekkende partijen van dit recht (indirect) gebruik mogen maken. Alhoewel de hypotheekconstructie niet hiervoor bedoeld is worden er ook veel maatwerk hypotheken afgesloten met als kennelijk doel fiscaal voordelig te sparen. Deze constructies bevinden zich in een grijs gebied waarvan vaak niet exact te bepalen is of dit wettelijk toegestaan is.