Inboedelverzekering

Als u nu door bijvoorbeeld brand of inbraak opnieuw uw huis zou moeten inrichten zal dat aardig in de kosten lopen. U moet dan niet alleen denken aan elektronica zoals uw computer en tv maar ook aan uw keukeninrichting. Het is dus aan te raden om u hiertegen te verzekeren door een inboedelverzekering.

Waartegen ben ik verzekerd?
U bent door uw inboedelverzekering gedekt voor schade die van buitenaf, dus niet dooruzelf, ontstaan is aan uw inboedel. Dit kan het geval zijn bij een inbraak waarbij uw spullen gestolen worden maar ook als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Het is verstandig om uw polis goed te bestuderen om te zien of u voldoende verzekerd bent. De dekking kan per maatschappij verschillen. Let bij inboedelverzekering vergelijken, naast de prijs, dus goed op de voorwaarden en de dekking.

Wat is verzekerd?
In principe is alles in uw huis verzekerd. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat uw polis waarschijnlijk een maximumbedrag bevat. Alle schade boven dit bedrag zal dan voor uw eigen rekening zijn. U zult moeten aantonen wat uw schade is. Als u veel kostbare goederen in huis heeft kan het handig zijn dit vast te laten leggen tijdens een taxatie. Hiermee voorkomt u dat u later niet meer kunt aantonen dat u bepaalde goederen in bezit gehad heeft. Het kan zijn dat u voor goederen die u al langere tijd gebruikt heeft niet de nieuwwaarde krijgt maar de vervangingswaarde of dagwaarde. Deze is niet gebaseerd op uw aankoopbedrag maar op de waarde zoals die heden zou zijn.