Aflossingsvrije hypotheek

Een veelgebruikte hypotheekvorm is de aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm wordt er over de gehele looptijd geen aflossing gedaan. De maandelijkse betalingen bestaan dan uitsluitend uit de rente over de hoofdsom. Doordat de hoofdsom gelijk blijft en het rentetarief vaak ook voor langere tijd vaststaat, is dit maandelijks dus een vast bedrag.

Enerzijds is dit een groot voordeel u weet immers precies welk bedrag u kwijt bent, anderzijds blijft u rente betalen over een groot bedrag zonder dat er enige aflossing plaatsvindt. Aan het einde van de looptijd zult u dan ook de gehele som ineens moeten kunnen aflossen. Hiervoor kunt u eventueel een nieuwe hypotheek afsluiten. Veel mensen kiezen vaak echter voor slechts een deel van de totale hypotheeksom als aflossingsvrije variant.

Afhankelijk van de wensen kan de rest van de hypotheek dan bijvoorbeeld als een beleggingshypotheek ingevuld worden. Men hoopt er dan vaak op dat de waardestijging van de woning en het rendement van de beleggingshypotheek gunstig zullen uitvallen. Hierdoor zal dan een deel van de aflossingsvrije hypotheek dan afgelost kunnen worden.

Het restant kan eventueel uit eigen middelen of door een nieuwe hypotheek af te sluiten. Het is wel van belang te weten dat de rente hiervoor dan vaak niet meer fiscaal aftrekbaar zal zijn. U kunt dus niet oneindig een aflossingsvrije hypotheek blijven aansluiten. Sinds kort is het tevens niet meer mogelijk om de gehele hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Het is wettelijk verplicht om ook af te lossen op de hoofdsom. Dit is gedaan om te voorkomen dat mensen met een te grote restschuld blijven zitten na het aflopen van de hypotheek.